Search results

 1. Hodnocení veřejných projektů / Iva Mališová, Ivan Malý   .  Brno :  Masarykova univerzita,  1997 . 88 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad D20/000
 2. Hodnocení veřejných zakázek a veřejných projektů / František Ochrana   .  Praha :  ASPI Publishing,  2001 . 219 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad D10/000
 3. Metodika hodnocení efektivnosti veřejných výdajových programů / zpracovali Oto Potluka, Martin Pělucha, Petr Fanta   .  Praha :  Transparency International - Česká republika,  c2007 . 35 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000
 4. Studie proveditelnosti = (Feasibility study) : metodická příručka / Patrik Sieber   .  Praha :  Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky,  2004 . 92 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000
 5. Veřejné projekty a veřejné zakázky : (hodnocení a výběr) / František Ochrana   .  Praha :  Codex Bohemia,  1999 . 232 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad D10/000
 6. Veřejné výdajové programy a jejich efektivnost / Markéta Šumpíková, František Ochrana, Jan Pavel a kol.   .  Praha :  Eurolex Bohemia,  2005 . 233 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000
 7. Veřejné výdajové programy, veřejné projekty a zakázky : jejich tvorba, hodnocení a kontrola / František Ochrana   .  Praha :  Wolters Kluwer Česká republika,  2011 . 219 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr11/000
 8. Zpracování analýzy nákladů a výnosů / Petr Halámek   .  Brno :  Masarykova univerzita,  2005 . 72 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr21/000


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.