Search results

 1. CDV a veřejná správa - využití výsledků výzkumu / J. Novotný   .  Pospíšil, Karel.Udržitelná doprava - šance pro budoucnost.s. 35-37.
  article
 2. Interest groups of communities of the Czech Republic and their Internet coverage = Zájmová sdružení obcí České republiky a jejich internetizace / Eva Reinöhlová   .  Univerzita Karlova.Acta Universitatis Carolinae. Geographica XXXVII, 2002, 1.s. 153-165.
  article
 3. Pravomoci úředníků veřejné správy při schvalovacích řízeních pro pěstování rychlerostoucích dřevin / Jana Svobodová   .  Rychlerostoucí dřeviny - zdroj biomasy pro energetiku.s. 23-24.
  article
 4. Řízení výkonnosti ve veřejné správě / Emil Vacík   .  Vysoká škola ekonomická v Praze.Nová teorie ekonomiky a managementu organizací.s. 1579-1591.
  article
 5. Strategický management ve veřejné správě / Alena Kopfová   .  Vysoká škola ekonomická v Praze.Nová teorie ekonomiky a managementu organizací.s. 661-668.
  article
 6. Úroveň environmentálních informací na webových stránkách krajských úřadů = Environmental information layer on municipal offices webs / Petr Polster   .  Studia oecologica.Roč. 4, č. 3 (2010), s. 14-25.
  article
 7. Zákon o svobodném přístupu k informacím po novele (všeobecná informace a praktická zkušenost) [elektronický zdroj] / Ivo Brožek   .  Ikaros.Roč. 10, č.8 (2006).
  article