Search results

 1. Analýza vegetácie prímestskej zóny Zvolen – Lanice a jej revitalizácia = The vegetation analysis of suburban zone Zvolen – Lanice and its revitalisation / Jaroslav Kontriš ... [et al.]   .  Studia oecologica.Roč. 3, č. 1 (2009), s. 16-21.
  article
 2. Diverzita vegetácie paleomeandrov v poľnohospodárskej krajine / Silvia Kubalová   .  Říční krajina.Říční krajina 4 = [River landscape 4.S. 138-147.
  article
 3. Dopady přechodu k tržnímu ekonomickému systému na změny pokryvu Podkrušnohoří = Impacts of transition toward market economic system on land use changes in Podkrusnohori / Josef Seják   .  Studia oecologica.Roč. 2, č. 1 (2008), s. 69-72.
  article
 4. Kvalita vody a stav brehovej vegetácie vodnej nádrže v mestskej aglomerácii Modra (západné Slovensko) = Water quality and state of bank vegetation in urban agglomeration Modra (Western Slovakia) / Oľga Kontrišová ... [et al.]   .  Studia oecologica.Roč. 4, č. 4 (2010), s. 101-109.
  article
 5. Obsah makro- a mikroprvkov v rastlinách na stanovištiach ovplyvnených ropnými látkami = The content of macro- and microelements in plants occurring sites influenced by oil substances / Hana Ollerová, Oľga Kontrišová   .  Studia oecologica.Roč. 4, č. 2 (2010), s. 18-25.
  article
 6. Přiblížení podmínek a vegetace agrárních teras u obce Domašín v Krušných horách = Approximation of the agrarian terraces conditions and vegetation near the village Domašín in the Ore Mountains / Pavla Procházková, Michal Vahala, Iva Machová   .  Studia oecologica.Roč. 4, č. 4 (2010), s. 50-58.
  article
 7. Přirozené zdroje a způsoby šíření rostlin na agrární valy a terasy = Natural sources and propagation of plant on hedgerows and terraces / Iva Machová, Petr Novák   .  Studia oecologica.Roč. 2, č. 1 (2008), s. 86-92.
  article
 8. Sekumdárna sukcesia a ročná nadzemná fytomasa na plochách kontaminovaných impregnačným olejom = Secondary succession and yearly above ground biomass in sites contaminated with impregnating oil / Oľga Kontrišová, Jaroslav Kontriš, Hana Ollerová   .  Studia oecologica.Roč. 2, č. 1 (2008), s. 40-45.
  article
 9. Sledování vývoje krajiny Českého středohoří na příkladu agrárních valů = Monitoring of the development of the České středohoří landscape exemplified in the stone windrows / Iva Machová   .  Studia oecologica.Roč. 1, č. 1 (2007), s. 57-62.
  article
 10. Specifika liniové vegetace říční nivy labského údolí = Specifics of the river floodplain line vegetation of the Elbe valley / Jan Rottenborn   .  Studia oecologica.Roč. 4, č. 4 (2010), s. 59-69.
  article

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.