Search results

 1. Dependenzgrammatik : ein Arbeitsbuch / Heinz J. Weber   .  Tübingen :  Narr,  c1992 . 152 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad B01/000
  book
 2. Kleines derivationelles Valenzlexikon zu einigen zentralen Valenzträgern im Deutschen und Tschechischen : Versuch einer kategorienübergreifenden Erfassung der Valenzrealisierung / Mojmír Muzikant, Roland Wagner   .  Brno : Masaryk-Universität, 2018 . 439 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad B10/000
 3. Kleines Valenzlexikon deutscher Verben / Ulrich Engel, Helmut Schumacher ; unter Mitarbeit von Joachim Ballweg ... [et al.]   .  Tübingen :  TBL Verlag Gunter Narr,  1976 . 306 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  kat. germanistiky FF (mediotéka)00/100
 4. Lexikálně-sémantické konverze ve valenčním slovníku / Václava Kettnerová   .  Praha :  Karolinum,  2014 . 280 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  elektronické knihy01/000
  volný výběr10/000
 5. Nárys valenčně-intenční skladby pro studující učitelství 1. stupně základní školy / Karel Kamiš   .  Ústí nad Labem :  Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem,  2007 . 46 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad F80/000
 6. Slovesa pro praxi : valenční slovník nejčastějších českých sloves / Naďa Svozilová, Hana Prouzová, Anna Jirsová   .  Praha :  Academia,  1997 . 359 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad B60/000
  kat. bohemistiky PF00/100
 7. Současný spisovný jazyk : valenční pojetí skladby ve škole : antologie článků / Karel Kamiš, Jiří Nekvapil   .  Praha :  Státní pedagogické nakladatelství,  1988 . 143 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad E60/000
 8. Syntagmatika a paradigmatika českého slova. I, Valence a kolokabilita / František Čermák, Jan Holub   .  Praha :  Karolinum,  2005 . 191 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  kat. bohemistiky PF00/100
 9. Syntagmatika a paradigmatika českého slova. I., Valence a kolokabilita / František Čermák, Jan Holub   .  Praha :  Státní pedagogické nakladatelství,  1982 . 192 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad E10/000
 10. Valence českých adjektiv / Marie Kopřivová   .  Praha :  NLN, Nakladatelství Lidové noviny : Ústav Českého národního korpusu,  2006 . 125 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr11/000

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.