Search results

 1. Agrese u lidí s mentální retardací a s autismem / Věra Čadilová, Hynek Jůn, Kateřina Thorová   .  Praha :  Portál,  2007 . 243 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/010
  PS - Závora Mgr.00/100
 2. Na osobu zaměřený přístup v práci s lidmi s mentálním postižením a s klienty vyžadujícími trvalou péči / Marlis Pörtner   .  Praha :  Portál,  2009 . 175 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr40/010
 3. Ústavní péče / Oldřich Matoušek   .  Praha :  Sociologické nakladatelství (SLON),  1999 . 159 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad B10/000
  volný výběr30/000
 4. Zdravotně postižení : [Creative help - tvůrčí dílny s lidmi se zdravotním postižením] / Barbora Eisenhammerová a kol.   .  Brno :  Masarykova univerzita,  2013 . 127 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.