Search results

 1. Kvalita sociálních služeb v domovech pro občany se zdravotním postižením : metodika hodnocení / [uspořádala Jaroslava Sýkorová]   .  Praha :  Ministerstvo práce a sociálních věcí,  2001 . 78 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad E10/000
 2. Lidé se zdravotním postižením - historické aspekty [elektronický zdroj] / Kateřina Jeřábková a kolektiv   .  Olomouc :  Univerzita Palackého v Olomouci,  2013 . 1 CD-ROM
  Lidé se zdravotním postižením - historické aspekty
 3. Lidé se zdravotním postižením - historické aspekty / Kateřina Jeřábková a kolektiv   .  Olomouc :  Univerzita Palackého v Olomouci,  2013 . 104 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000
 4. Making gray gold : narratives of nursing home care / Timothy Diamond ; foreword by Catharine R. Stimpson   .  Chicago :  University of Chicago Press,  1992 . xv, 280 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad D10/000
 5. Nebuď p*ča, aneb, Jak (ne)pracovat s dětmi : příběhy z ústavní péče / Tomáš Morávek   .  Praha : Portál, 2023 . 126 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr00/010
 6. Porozumění procesu autoregulace u dětí a mladistvých v institucionální péči / Soňa Vávrová, Karla Hrbáčková, Jakub Hladík   .  Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2015 . 131 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000
 7. Prevence a adiktologie pro odborníky pracující v ústavní výchově a preventivně výchovné péči : učební podklady ke kurzu / Josef Radimecký ... [et al.] ; editoři Barbara Janíková, Tereza Daněčková   .  Praha :  Centrum adiktologie PK 1. lékařské fakulty a VFN, Univerzita Karlova,  2007 . 89 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000
 8. Svět bez ústavů : až budete mít chvilku, zkuste si představit svět bez ústavů ukrývajících lidi, bez kterých jsou neústavní lidé ve svých životech dezorientovaní / Milan Cháb   .  Praha :  Občanské sdružení Quip - Společnost pro změnu,  2004 . 83 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr20/000
 9. Ústavní péče / Oldřich Matoušek   .  Praha :  Sociologické nakladatelství (SLON),  1995 . 138 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad B10/000
  sklad D10/000
  volný výběr10/000
 10. Ústavní sociální péče : komentář k právním předpisům (podle právního stavu k 1.5.2000)   .  Praha :  Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky,  2000 . 252 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad D20/000

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.