Search results

 1. (Králové)hradecké městské kanceláře do roku 1620 / Jana Vojtíšková, Vít Šebesta   .  Hradec Králové ; Ústí nad Orlicí :  Oftis,  2013 . 368 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  kat. historie FF00/100
 2. Cvičení z transkripce českých raně novověkých textů z let 1500-1620 (Hradec Králové) / Jana Vojtíšková   .  Hradec Králové :  Filozofická fakulta Univerzity Hradec Králové,  2014 . 43 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  kat. historie FF00/200
 3. Čítanka latinských textů z pozdně středověkých Čech / edd. Lucie Doležalová, Michal Dragoun a Jan Ctibor   .  V Praze : Scriptorium, 2017 . 355 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  kat. historie FF00/200
  volný výběr10/000
 4. Edice středověkého diplomatického materiálu / Helena Krmíčková   .  Brno :  Masarykova univerzita,  2014 . 98 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000
 5. Materiály k ekonomickému a účetnímu praktiku. Díl 8, Dokumenty a písemnosti ve vztahu k finančnímu úřadu / Ondřej Asztalos, Alena Králová   .  Praha :  Vysoká škola ekonomická,  1998 . 78 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad D10/000
 6. Naučte se psát zprávy a návrhy : jak jasně a efektivně reportovat a připravovat přesvědčivé návrhy / Patrick Forsyth ; překlad: Petr Florian   .  V Brně : Lingea, 2021 . 140 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000
 7. Radní manuál Pavla Ježdíka 1639-1654 / Pavel Ježdík ; Marek Ďurčanský, Roman Kolek   .  V Čelákovicích : Městské muzeum ; V Praze : Státní oblastní archiv - Státní okresní archiv Praha-východ, 2016 . 454 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  kat. historie FF00/100
 8. Ruština v praxi = Praktičeskij kurs russkogo jazyka / Marie Csiriková, Eva Vysloužilová   .  Voznice :  Leda,  2002 . 271 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad B10/000
 9. Scriptores : písemná kultura a její tvůrci v pozdně středověkých Čechách 1300-1350 = written culture and its creators in late medieval Bohemia in 1300-1350 / Marta Hradilová, Hana Pátková ; překlad do angličtiny Kateřina Millerová   .  Praha : Scriptorium, 2017 . 231 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  kat. historie FF00/100
 10. Úřední jednolistové tisky jagellonského věku / Kamil Boldan   .  Praha : Národní knihovna České republiky, 2016 . 176 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  kat. historie FF00/100