Search results

 1. Dystopie v odrazu umělecké tvorby [rukopis] / Olga Alia Krulišová   .  2012 . 27 l.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 2. Ekologická problematika a její reflexe v umělecké tvorbě / Markéta Černá   .  2017 . 45 listů
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 3. Feminismus a jeho sociální aspekty v umělecké tvorbě [rukopis] / Hana Tomanová   .  2005 . 53 l.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 4. Otázka tvorby / [rukopis] Štěpánka Hubertová   .  2004 . 64 l., xxxix l. obr. příl.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 5. Přechodná místa pobytu [rukopis] : reflexe různých forem mobility a prostředí vlastního domova v současném umění / Olga Staníková   .  2011 . 164 l.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 6. Rodina jako výchozí téma současné umělecké tvorby [rukopis] / Anna Jurecová   .  2014 . 114 l.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 7. Tvůrčí proces z pohledu hlubinné psychologie [rukopis] / Karel Řepa   .  2012 . 163 l.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 8. Vnímání změn tělesného stavu a jeho vliv na tvorbu a proměnu struktury uměleckého díla / Elena Prudká   .  2018 . 65 listů
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 9. Výtvarný projev mentálně postižených / [rukopis] Marie Čermáková   .  2004 . 82 l.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100