Search results

 1. Cenzura v literatuře a umění střední Evropy / Jiří Hrabal (ed.)   .  Olomouc :  Univerzita Palackého v Olomouci,  2014 . 352 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr20/000
 2. Die Dimension des Autors : Essays und Aufsätze, Reden und Gespräche 1959-1985. Band I / Christa Wolf ; [Auswahl Angela Drescher]   .  Berlin :  Aufbau-Verlag,  1986 . 470 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad B10/000
 3. Die Dimension des Autors : Essays und Aufsätze, Reden und Gespräche 1959-1985. Band II / Christa Wolf ; [Auswahl Angela Drescher]   .  Berlin :  Aufbau-Verlag,  1986 . 491 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad B10/000
 4. Elektroakustická hudba a vybrané koncepty radioartu : problematika vymezování tvůrčích pozic v prostředí akustických umění z pohledu domácí scény radioartu / Michal Rataj   .  V Praze :  KANT pro AMU,  2007 . 160 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000
 5. Eseje / Otokar Březina ; [uspořádal, k vydání připravil, doslov a vydavatelské poznámky napsal Petr Holman]   .  Olomouc :  Votobia,  1996 . 273 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad B10/000
  sklad D10/000
  kat. bohemistiky PF00/100
  kat. politologie a filozofie FF00/100
 6. Die Fremde in der Fremde : zur künstlerischen Identität im Schaffen von Erica Pedretti / Irena Šebestová   .  Frankfurt am Main :  Peter Lang,  c2008 . 179 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad B10/000
 7. Gombrich : tajemství obrazu a jazyk umění : pozvání k dějinám a teorii umění / František Mikš   .  Brno :  Barrister & Principal,  2014 . 398 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  kat. historie FF00/100
  volný výběr10/000
 8. Gombrich : tajemství obrazu a jazyk umění : pozvání k dějinám a teorii umění / František Mikš   .  Brno :  Barrister & Principal,  2010 . 358 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr20/000
 9. Grey gold: at my fingertips / texty publikace: Vendula Fremlová, Martin Nitsche, Kornelia Röder, Noemi Smolik, Anna Vartecká, Kornelia von Berswordt-Wallrabe ; překlad: Jan Kvapil, Lucie Fremlová   .  Schwerin : Kunstverein für Mecklenburg und Vorpommern in Schwerin ; Brno : Dům umění města Brna, příspěvková organizace ; Ústí nad Labem : Fakulta umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, [2018]  ©2018 . 142 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad B50/000
  volný výběr50/000
 10. Im Querschnitt : Prosa, Essay, Biographie / Günther de Bruyn ; [Ausgewählt und mit einem Nachwort versehen von Werner Liersch]   .  Halle :  Mitteldeutscher Verlag,  1979 . 436 s. , [8] s. obr. příl.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad B10/000