Search results

 1. Komparace Mezinárodních účetních standardů s Českými účetními standardy ve vybraných oblastech [rukopis] = Confrontation of International accounting standards with Czech accounting standards in selected areas / Jitka Brabencová   .  2010 . 64 l.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 2. Konsolidovaná účetní závěrka a její specifika ve vybrané společnosti [rukopis] / Kateřina Potůčková   .  2010 . 54 l., [12] l. příl.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 3. Konsolidovaná účetní závěrka dle IFRS a její specifika ve vybrané společnosti za rok 2013 / Veronika Tomášková   .  2015 . 80 listů
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 4. Konsolidovaná účetní závěrka dle IFRS a její specifika ve vybrané společnosti / Jana Urbanová   .  2015 . 115 listů
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 5. Leasing z pohledu českých a mezinárodních účetních standardů [rukopis] = Lease according to czech and international accounting standards / Petra Krejčová   .  2008 . 55 l., 13 l. příl.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 6. Současné vykazování podle IFRS a CAS ve společnosti Česká rafinérská, a.s. : [rukopis] Lenka Ulrichová   .  2006 . 39 l., 1 l. příl.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 7. Účetní a finanční dopady odlišných oceňovacích přístupů dle IAS/IFRS a ČÚS na aktivech účetní jednotky [rukopis] = Accounting and financial impact different valuation approaches according to IAS/IFRS and CAS at the assets of accounting entity / Jindřich Novák   .  2009 . 57 l.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.