Search results

 1. Aplikace herních principů do výuky výtvarných předmětů v sekundárním vzdělávání / Eva Štefanová   .  2015 . 75 listů
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 2. Digitální pracovní karty pro rozvoj tvořivého myšlení v matematice na 1. stupni ZŠ / Veronika Valtová   .  2021 . 84 listů
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 3. Komparace kreativního myšlení žáků pátých tříd, vyučujících v pátých třídách a studentů učitelství 1. stupně ZŠ / Eliška Parýzková   .  2022 . 58 listů
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 4. Komparace kreativního myšlení žáků se specifickými poruchami učení a žáků intaktních na prvním stupni základních škol v Praze / Michaela Kovácsová   .  2022 . 68 listů
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 5. Potřeby tvůrčího vzdělávání v oblasti environmentálních věd ve 21. století / Leona Bubáková   .  2016 . 106 listů
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.