Search results

 1. Analýza vývoje třídění odpadů ve městě Mělník od roku 1998 [rukopis] = The analysis of development of a separation waste in Melnik town since 1998 / Jana Legnerová   .  2009 . 45 l., [4] l. příl.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 2. Ekonomické a enviromentální zhodnocení obalových systémů / David Svozil   .  2015 . 158 listů
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 3. Ekonomické vyhodnocení nakládání s odpady ve městě Meziboří [rukopis] / Monika Koutová   .  2012 . 98 l.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 4. Faktory vedoucí k motivaci ke třídění odpadu / Pavlína Schäferová   .  2020 . 46 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 5. Household waste separation and collection - the comparsion of the approach in the United Kingdom and in the Czech Republic / [rukopis] Jiří Fiala   .  2006 . 85 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 6. Charakteristika odlišných způsobů fungování odpadového hospodářství [rukopis] / Veronika Horní   .  2011 . 73 l., [14] l. příl.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 7. Komplexní systém nakládání s komunálním odpadem na území města Plzně [rukopis] / Petr Pešík   .  1998 . 69, 4 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 8. Model systému separace komunálního odpadu a systém plateb občanů za svoz komunálního odpadu v Liberci [rukopis] / Jan Francírek   .  2003 . 51 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 9. Nakládání s biologicky rozložitelným odpadem ve městě Roztoky u Prahy [rukopis] / Radka Reváková   .  2011 . 56 l.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 10. Nakládání s komunálním odpadem ve městě Most [rukopis] / Martina Kovaříková   .  2010 . 100 l.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.