Search results

 1. Agenda 21 : zpráva / Jaroslava Šindelářová   .  8/l-2 (1998), s. 5-28.EKO VIS MŽP.
  article
 2. Ekologická politika na podnikové úrovni / Květoslava Remtová   .  Roč. 5, č. 3 (1997), s. 217-225.Acta oeconomica Pragensia.
  article
 3. Ekologie a podnikání / Nina Hanušová, Roman Chmelík, Michaela Schwarzová, Blanka Sokolová   .  Právo, ekonomika, management 2009.s. 42-63.
  article
 4. Ekosystémy a udržitelnost českého zemědělství = Ecosystems and the Czech agriculture sustainability / Josef Seják, Jaroslava Vráblíková   .  Studia oecologica.Roč. 1, č. 3 (2007), s. 24-32.
  article
 5. Employment impact of the environmental policy in the Czech Republic / Eva Tošovská, Iva Ritschelová   .  Studia oecologica.Roč. 4, č. 1 (2010), s. 13-20.
  article
 6. Environmentálne orientovaný prístup bánk k podpore trvalo udržateľného rozvoja / Antonín Korauš, Michal Korauš   .  Průmyslová ekologie.s. 91-95.
  article
 7. Global competition, sustainable development and civil society : three major challenges for contemporary urban governance and their reflection in local development practices in Prague / Luděk Sýkora   .  Roč. 37, č. 2 (2002), s. 65-83.Acta Universitatis Carolinae.
  article
 8. Podmínky udržitelného rozvoje v České republice v souladu s doporučením Evropské komise = Conditions of sustainable development in accordance with recommendations of European Comission / Magdalena Hrabánková   .  Studia oecologica.Roč. 1, č. 3 (2007), s. 18-23.
  article
 9. Role sociálního lidského kapitálu v ekonomice třetího tisíciletí / Helena Vomáčková   .  Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem.Sociální ekonomika jako producent sociální a veřejné přidané hodnoty.s. 20.
  article
 10. Rozvoj perspektivních zemědělských činností a venkova v pánevních okresech Ústeckého kraje ve srovnání s dokumenty strategie udržitelného rozvoje = Development of future agricultural activities and countryside in the mining districts of Ustecky region in comparison with the documents of sustainable development strategy / Ivan Dejmal   .  Studia oecologica.Roč. 1, č. 2 (2007), s. 54-64.
  article

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.