Search results

 1. A reflection on population stability and the labor market by people living in Czech border regions = Reflexe stability obyvatelstva a trhu práce populací českého pohraničí / Tomáš Havlíček, Alena Matušková   .  Univerzita Karlova.Acta Universitatis Carolinae. Geographica XXXVII, 2002, 1.s. 123-137.
  article
 2. Důsledky přílivu přímých zahraničních investic / Eva Zamrazilová   .  Kadeřábková, Anna.Růst, stabilita, konkurenceschopnost.s. 161-180.
  article
 3. Education system vs. labour market challenges / Ivana Butoracová Šindleryová, Dušan Butorac   .  Spolupráce firem a vysokých škol v oblasti marketingu II.s. 11-18.
  article
 4. Lidské zdroje a inflace / Vladimír Kolman   .  Inflace.s. 103-111.
  article
 5. Lisabonská strategie : příčiny, průběh a důsledky / Kateřina Joklová   .  Bariéry konkurenceschopnosti.s. 90-109.
  article
 6. Přeshraniční vlivy působící na místní společenství českého pohraničí : výsledky dotazníkového šetření květen 2006 (pilotní studie) / Jan Rytina, Michal Tomčík   .  Člověk v pohraničí.s. 144-181.
  article
 7. Rigidita pracovních trhů zemí EU a migrace pracovních sil / Petr Adámek, Libuše Macáková   .  Vysoká škola ekonomická v Praze.Nová teorie ekonomiky a managementu organizací.s.17-26.
  article
 8. Shrnutí výsledků projektu "Absolventi doktorského studia a jejich šance na pracovním trhu v ERN = Absolwenci studiów doktoranckích i ich szanse na rynku pracy ERN" / Helena Neumannová   .  Neumannová, Helena.Regionální pracovní trh a jeho perspektivy.s. 11-18.
  article
 9. Situace na trhu práce v Libereckém kraji / Barbora Lavická   .  Neumannová, Helena.Regionální pracovní trh a jeho perspektivy.s. 24-30.
  article
 10. Současná hospodářská situace v Euroregionu Nisa / Martin Procházka   .  Neumannová, Helena.Regionální pracovní trh a jeho perspektivy.s. 22-23.
  article

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.