Search results

 1. Akutní toxicita směsí těžkých kovů pro vodní organismy [rukopis] / Tereza Dřevěná   .  2012 . 61 l.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 2. Akutní toxicita směsí těžkých kovů pro vodní organismy [rukopis] / Šárka Šebestová   .  2009 . 115 l.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 3. Analýza půdních mikrobních společenstev v průběhu fytoremediace půd kontaminovaných těžkými kovy / Diana Nebeská   .  2016 . 57, 7 listů
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 4. Analýza zatížených hald po těžbě uhlí v areálu Zwickau = [rukopis] : Saeulenversuche zur Schadstofffreisetzung aus belasteten Bergbau-Haldenmaterialen aus dem Raum Zwicka / Romana Vaníčková   .  2009 . 98 l.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 5. Aplikace pevných humátů při dekontaminaci půd [rukopis] / Kristýna Machová   .  2009 . 64 l. , [4] l. příl.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 6. Biosorpce - odstraňování těžkých kovů z vod pomocí dřevěných pilin [rukopis] / Michala Holubová   .  2007 . 95 l.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 7. Biosorpce těžkých kovů na piliny ve vícesložkových systémech [rukopis] / Anna Semerádtová   .  2010 . 73 l.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 8. Elektrochemické odstraňování chromu ze znečištěných vod / Petra Burešová   .  2017 . 101 listů
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 9. Geomorfologické sledování dílčích procesů eroze a sedimentace ve vybraném úseku přirozeně meandrujícího toku Ploučnice / Petr Pavlas   .  2015 . 76 listů
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 10. Hodnocení znečištění některých lokalit Chráněné krajinné oblasti Labské pískovce některými těžkými kovy / [rukopis] Jitka Veseleňáková   .  1998 . 68 listů
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.