Search results

 1. Adsorptive removal of copper and nickel from aqueous solution / Dong Nguyen Thanh, Nina Strnadová   .  Vodárenská biologie 2009.s. 168-170.
  article
 2. Akumulace, speciace a detoxikace stříbra v plodnicích vybraných hub / Michaela Matěnová ... [et al.]   .  Sanační technologie XIII.s. 200-202.
  article
 3. Biogeochemická akumulace těžkých kovů na haldě opuštěného uhelného a uranového dolu v Bečkově u Žacléře = Biogeochemical accumulation of heavy metals at waste dump of former uranium and coal mine at Bečkov near Žacléř / Bohdan Kříbek ... [et al.]   .  Zprávy o geologických výzkumech v roce 2007.s. 167-172.
  article
 4. Biologicky přístupné kovy v půdách kontaminovaných těžbou a úpravou polymetalických rud v Namibii = Bioavailable metals in soils contaminated by mining and processing of base metal ores in Namibia / Vladimír Majer, Bohdan Kříbek, Jaromír Šikl   .  Zprávy o geologických výzkumech v roce 2007.s. 204-208.
  article
 5. Geneticky modifikované rostliny pro remediaci těžkých kovů / Jitka Najmanová ... [et al.]   .  Sanační technologie XII Sanační technologie.s. 224-227.
  article
 6. Historické a současné znečištění sedimentů Panenského potoka Zn a Pb a jeho vliv na znečištění sedimentů řeky Ploučnice = Historical and current contamination of sediments of the Panenský creek by Zn and Pb and its influence to pollution of sediments of the Ploučnice river / Štěpánka Tůmová, Tomáš Matys Grygar, Jitka Elznicová, Diana Hrubešová   .  Studia oecologica.Ročník 12 (2018), číslo 1, strana 3-24.
  article
 7. Hodnotenie enzymatickej aktivity pôd kontaminovaných rizikovými prkami v zaťažených oblastiach Slovenska = Determination of soil enzymatic activity by risk elements in environmentally loaded areas in Slovakia / Lenka Bobuľská, Jozef Kožej, Lenka Demková   .  Studia oecologica.Ročník 12 (2018), číslo 1, strana 37-44.
  article
 8. Chování a mobilita vybraných těžkých kovů ve dvou výtocích důlních vod v okolí Ratibořských Hor v Jihočeském kraji = Geochemical behaviour of heavy metals in the two different types of waste water – Ag-Pb-Zn mines near Ratibořské Hory in the South Bohemian Region / Michal Poňavič   .  Zprávy o geologických výzkumech v roce 2007.s. 182-185.
  article
 9. Koncentrácie kovov v okolí malej spaľovne odpadov = Metal concentrations in surrounding of small waste incineration plant / Emília Hroncová, Juraj Ladomerský   .  Studia oecologica.Roč. 3, č. 2 (2009), s. 89-96.
  article
 10. Obsah těžkých kovů v organismech potravního řetězce Rokytky a Botiče / Dana Komínková, Jana Nábělková   .  Vodárenská biologie.Vodárenská biologie 2007.s. 118-123.
  article

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.