Search results

  1. Biologicky přístupné kovy v půdách kontaminovaných těžbou a úpravou polymetalických rud v Namibii = Bioavailable metals in soils contaminated by mining and processing of base metal ores in Namibia / Vladimír Majer, Bohdan Kříbek, Jaromír Šikl   .  Zprávy o geologických výzkumech v roce 2007.s. 204-208.
    article
  2. Zaťaženie rastlinstva ťažkými kovmi na lokalite Ľubietová – Podlipa / Lenka Matúšková ... [et al.]   .  Průmyslová ekologie.s. 172-177.
    article
  3. Změna jakosti podzemních vod v letech 1991 – 2001 v důsledku ukončení těžby polymetalických rud a provozu odkaliště na lokalitě Turkaňk / Ivan Landa   .  Těžba a její dopady na životní prostředí.Těžba a její dopady na životní prostředí II.s. 54-61.
    article


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.