Search results

 1. Ako rozvíjat' porozumenie textu u žiaka / Peter Gavora a kolektiv   .  Nitra :  Enigma,  2008 . 193 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad B10/000
 2. Aristotelés : touha rozumět / Jonathan Lear ; přeložil Jakub Jinek   .  Praha : OIKOYMENH, 2016 . 367 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  kat. politologie a filozofie FF00/100
  volný výběr00/010
 3. Aspekte der Emotionslinguistik / Lenka Vaňková, Norbert R. Wolf (Eds.)   .  Ostrava :  Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě,  2010 . 106 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  kat. germanistiky FF (mediotéka)00/100
 4. Automatické vyhľadávanie informácií z úplného textu : Metóda SIUT / Sprac. [kol.] ; Z češ. rukopisu prel. Alena Appelová   .  Bratislava :  Slovenská technická knižnica,  1982 . 158 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad B10/000
 5. Cvičení z transkripce českých raně novověkých textů z let 1500-1620 (Hradec Králové) / Jana Vojtíšková   .  Hradec Králové :  Filozofická fakulta Univerzity Hradec Králové,  2014 . 43 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  kat. historie FF00/200
 6. Čtenář a stroj : vybrané metody sociálněvědní analýzy textů / Martin Hájek   .  Praha :  Sociologické nakladatelství (SLON),  2014 . 226 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  kat. historie FF00/100
  kat. politologie a filozofie FF00/300
  volný výběr00/010
 7. Čtení - reflexe - interpretace : elementární úvod do práce s textem / Jaroslav Novotný   .  Praha : Togga, 2021 . 159 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr20/000
 8. Deutschsprachige Länder / Hana Justová   .  Havlíčkův Brod :  Fragment,  2000 . 59 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad F10/000
  volný výběr10/000
 9. Deutschsprachige Länder / Hana Justová   .  Havlíčkův Brod : Fragment, 1997 . 55 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  kat. germanistiky FF (mediotéka)00/100
 10. Focus on text : soubor čtecích a poslechových textů s klíčem pro státní maturitní zkoušky z angličtiny / Lucie Betáková ... [et al.]   .  Plzeň :  Fraus,  2003 . 163 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr11/000

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.