Search results

  1. Teologická reflexe : časopis pro teologii   .  Praha :  Praha :  ISE,  Evangelická teologická fakulta Univerzity Karlovy  1995- . ^^^sv.
    Teologická reflexe
  2. Theologická revue : náboženský dvouměsíčník Husitské teologické fakulty University Karlovy v Praze   .  Praha :  Praha :  Praha :  Mundus Orans agentura [!],  L. Marek  Husitská teologická fakulta Univerzity Karlovy  1992-
    Theologická revue