Search results

 1. 1st International Conference of Sport, Health and Physical Education : book of abstracts : October 25-26, 2018, Ústí nad Labem, Czech Republic / editors: Štefan Balkó, Martin Škopek, Jan Hnízdil, Martin Nosek, Josef Heidler   .  Ústí nad Labem : Jan Evangelista Purkyně University, [2018]  ©2018 . 92 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr20/000
 2. Acta Universitatis Carolinae. Gymnica.   .  Praha :  Charles University,  1960
  journal
 3. Körpererziehung : Fachzeitschrift für Sportlehrer, Treiner Und Übungleiter Im Kinder- und Jugendsport   .  Berlin :  Volk Und Wissen Verlag  1955-2000
  journal
 4. Pohyb a my   .  Praha :  Olympia,  1991-1992 . 2 sv.
  journal
 5. Školní sport : časopis pro sportovce ze základních a středních škol a z učilišť   .  Praha :  Praha :  Agentura Sprint,  Asociace školních sportovních klubů  [1994?]- . ^^^sv.
  journal
 6. Tělesná výchova a sport mládeže : odborný časopis pro učitele, trenéry a cvičitele   .  Praha :  Praha :  Karolinum,  FTVS UK  1994- . ^^^sv.
  Tělesná výchova a sport mládeže
 7. Telesná výchova a šport   .  Bratislava :  Spoločnosť pre telovýchovu a šport,  1991- . ^^^sv.
  journal
 8. Tělesná výchova mládeže : nezávislý list pro učitelstvo všech druhů škol, kandidáty učitelství, tělocvičné a sportovní spolky, cvičitele a vychovatele mládeže   .  Brno :  Praha :  František Ryšánek,  Státní pedagogické nakladatelství; Karolinum  1931-1993
  journal
 9. Tělocvičný ruch : list Svazu Dělnických tělocvičných jednot československých   .  Praha :  Svaz Dělnických tělocvičných jednot československých,  1905-1938
  journal
 10. Teorie a praxe tělesné výchovy : vědecko-metodický časopis Československého svazu tělesné výchovy   .  Praha :  Sportovní a turistické nakladatelství,  1953-1990
  journal