Search results

 1. Adapt : evropské kurikulum pro oblast aplikovaných pohybových aktivit Stefka Djobova ... [et al.] ; překlad české verze Martin Kudláček   .  [Leuven?] :  Thenapa,  c2004 . 1 elektronický optický disk (CD-ROM)
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad A170/100
 2. Hry 2010 [elektronický zdroj] : sborník příspěvků s tematikou her v programech tělovýchovných procesů = Games 2010 : proceedings of papers of games in the program sof physical education and sport training processes : sborník referátů z 9. Mezinárodní vědecké konference Hry 2010 konané v Neštinech ve dnech 8.-9. dubna 2010 / Editor: Jaromír Votík, Luboš Charvát   .  V Plzni :  Západočeská univerzita,  2010 . 1 CD-ROM
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad A10/000
 3. Integrating physical education and geography : a case study of the Czech Republic, Slovenia and Denmark / Petr Vlček, Tatjana Resnik Planinc, Hana Svobodová, Søren Witzel Clausen et al.   .  Brno : Masaryk University, 2016 . 1 online zdroj (169 stran)
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  elektronické knihy01/000
  book
 4. Motoricko-funkční příprava v tělesné výchově / Jana Hájková   .  [Praha] : Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2020 . 1 online zdroj (99 stran)
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  elektronické knihy01/000
  Motoricko-funkční příprava v tělesné výchově
 5. Optimální působení tělesné zátěže [elektronický zdroj] : "Kinantropologické dny MUDr. V. Soulka" : 21. ročník konference : 24.-25.3.2015   .  Hradec Králové :  Gaudeamus,  2015 . 1 CD-ROM
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad A20/000
 6. Optimální působení tělesné zátěže [elektronický zdroj] : "Kinantropologické dny MUDr. V. Soulka" : 20. ročník konference : 26.-27.3.2014   .  Hradec Králové :  Gaudeamus,  2014 . 1 CD-ROM
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad A10/000
 7. Optimální působení tělesné zátěže [elektronický zdroj] : "Kinantropologické dny MUDr. V. Soulka" : 19. ročník konference : 26.-27.3.2013   .  Hradec Králové :  Gaudeamus,  2013 . 1 CD-ROM
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad A20/000
 8. Optimální působení tělesné zátěže 2008 : "Kinantropologické dny MUDr. V. Soulka" : příspěvky přednesené na interdisciplinární konferenci s mezinárodní účastí / vědecký výbor Karel Martiník a kol.   .  Hradec Králové :  Gaudeamus,  2008 . 1 CD-ROM
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad A20/000
 9. Optimální působení tělesné zátěže 2009 [elektronický zdroj] : "Kinantropologické dny MUDr. V. Soulka" : sborník příspěvků z interdisciplinární konference s mezinárodní účastí v Hradci Králové   .  Hradec Králové :  Gaudeamus,  2009 . 1 CD-ROM
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad A20/000
 10. Slovník pojmů znakového jazyka pro oblast tělesné výchovy a sportu [elektronický zdroj] / [vedoucí autorského týmu Jiří Langer]   .  Praha :  Fortuna,  2006 . 1 elektronický optický disk (CD-ROM)
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad A20/000