Search results

 1. Adiós, Španělsko / Lenka Reinerová ; [z německého rukopisu ... přeložila Olga Walló ; ukázky z deníku Theodora Balka ... vybrala, přeložila a komentářem opatřila Viera Glosiková ; autorka kapitoly Českoslovenští interbrigadisté ve Španělsku 1936-1939 Hana Bortlová]   .  V Praze :  Labyrint,  2012 . 112 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad B10/000
 2. Begegnung am Ebro / Willi Bredel   .  Berlin :  Aufbau-Verlag,  1951 . 188 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad B10/000
 3. Ďábel mluví španělsky / Zdeněk Němeček ; [graf. úprava René Emmenegger]   .  Zürich :  Konfrontation,  1974 . 221 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad D20/000
 4. Dobrovolníci svobody : O boji československých dobrovolníků proti fašismu ve Španělsku v letech 1936-1939 : [Sborník studií, článků a] dokumentů / Úvodem: Jan Vodička   .  Praha :  Naše vojsko,  1956 . 99, [2] s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad D10/000
 5. Durruti in the Spanish revolution / Abel Paz ; afterword by José Luis Gutiérrez Molina ; translated by Chuck Morse   .  Oakland, CA ; Edinburgh, Scotland : AK Press, [2007]  ©2007 . xiv, 795 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad B10/000
 6. Interbrigadisté, Československo a španělská občanská válka : neznámé kapitoly z historie československé účasti v občanské válce ve Španělsku 1936-1939 / Zdenko Maršálek, Emil Voráček a kol.   .  Praha : Historický ústav AV ČR, v.v.i. : Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v.v.i., 2017 . 330 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  kat. historie FF00/100
 7. Komu zvoní hrana / Ernest Hemingway ; Z angl. přel. Jiří Valja ; Doslov Eva Masnerová ; Il. Zdeněk Filip   .  Praha :  Naše vojsko,  1982 . 406 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad D10/000
 8. Komu zvoní hrana / Ernest Hemingway ; Z angl. orig. For Whom the Bell Tolls přel. Jiří Valja, upravila Marie Fojtová ; Josef Hotmar: Nad celým Španělskem nebe plné mračen, doslov   .  Praha :  Svoboda,  1977 . 515, [2] s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad D10/000
 9. Nebyl jsem pouhým divákem / Jaroslav Kratochvíl ; Vybral, uspoř. a k vyd. připr., poznámkami a vysvětl. opatřil Radko Pinz   .  Praha :  Československý spisovatel,  1966 . 298, [4] s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad D10/000
 10. Němečtí orli nad Španělskem : letadla Legionu Condor (Arado Ar 68 - Heinkel He 111) / Miroslav Šnajdr, Martin Čížek   .  Praha : Naše vojsko, 2020 . 319 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  kat. historie FF00/100

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.