Search results

 1. Bílinská větev Lobkoviců od konce 15. do počátku 17. století / [rukopis] Michaela Braierová   .  2004 . 50 l., [11] l. příl.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 2. František Thun-Hohenstein (1809-1870) / Marcela Zemanová   .  2017 . 351 listů
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 3. "Hrad přepevný je Pánbůh náš." : saská luterská šlechta severozápadních Čech ve světle raně novověké sakrální architektury / Táňa Šimková ; školitelka Michaela Hrubá   .  2016 . 380 listů
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 4. Jan Adolf II. ze Schwarzenberga (1799-1888) - pokus o portrét aristokrata a podnikatele / Michal Jirman   .  2016 . 72 listů, 9 nečíslovaných listů příloh
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 5. Jaroslav Bořita z Martinic. Pády a vzestupy svědka třicetileté války v Čechách / Veronika Chalupová   .  2019 . 63 listů
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 6. Každodennost a cestování ruské aristokracie za napoleonských válek. Hraběnka Varvara Nikolajevna Golovina a její cesty po Evropě / Diana Boháčková   .  2023 . 63, 4 listů
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 7. Mrázové z Milešovky v Litoměřicích [rukopis] : (příspěvek ke studiu životního stylu erbovnických rodin v předbělohorských Čechách) / Jitka Jarošová   .  1999 . 85 listů, [24] listů příl.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 8. Podoba české šlechtičny v době pobělohorské ve světle korespondence Zuzany Černínové / Jana Froňková   .  2015 . 116 listů
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 9. Renesanční móda saské šlechty ve světle sepulkrálních památek / [rukopis] Zuzana Rašpličková   .  2004 . 70 l., [90] l. příl.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 10. Rytíř Karel Častovec Myška ze Žlunic a jeho rodina na sklonku 16. století [rukopis] : (příspěvek ke studiu nižší šlechty v předbělohorském období) / Petr Mareš   .  1998 . 69 listů
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.