Search results

 1. 1000 lights : 1878 to present = 1000 Leuchten : 1878 bis heute = 1000 luminaires : 1878 à aujourďhui / eds. Charlotte & Peter Fiell   .  Köln :  Taschen,  c2006 . 703 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad D10/000
 2. Energetické a ekologické systémy budov 2 : vzduchotechnika, chlazení, elektroinstalace a osvětlení / Karel Papež a kolektiv   .  Praha :  Nakladatelství ČVUT,  2007 . 284 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr31/000
 3. Hygiena optického záření a osvětlování / Petr Vrbík   .  V Brně :  Institut pro další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví,  1998 . 139 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad D10/000
 4. Osvětlování v zemědělství : (studijní zpráva) = Illumination in agriculture : (review) / Petr Hutla   .  Praha :  Ústav zemědělských a potravinářských informací,  1998 . 53 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad D10/000
 5. Příručka osvětlovací techniky / Otto Šula   .  Praha :  SNTL,  1979 . 397, [1] s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad E10/000
 6. Příručka osvětlovací techniky : určeno [také] stud. odb. škol / Otto Šula   .  Praha :  SNTL,  1969 . 320, [2] s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad E10/000
 7. Světelná technika a osvětlování / Jiří Habel a kolektiv   .  Praha :  FCC Public,  1995 . 437 s., [16] obr. příl.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad D30/000
 8. Světlo a osvětlení v digitální fotografii / Miroslav Myška   .  Brno :  Computer Press,  2008 . 159 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  VU - Růžičková R. Mgr.00/100
  volný výběr10/000
 9. Světlo a osvětlování / Jiří Habel ... [et al.]   .  Praha :  FCC Public,  2013 . 622 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  P_PBALKÓŠ00/100
 10. Základy scénického a architektonického svícení 1-3 / Jiří Černý   .  V Praze : Nakladatelství Akademie múzických umění, 2021 . 398 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.