Search results

 1. (Ne)výhody zkušeností s prvním cizím jazykem při studiu dalších cizích jazyků / Věra Tauchmanová a kolektiv   .  Hradec Králové : Gaudeamus, 2017 . 116 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000
 2. 10 Jahre Deutsch als Fremdsprache an der TU Dresden : 1992-2002 / Herausgegeber: Fakultät Sprach-, Literatur- und Kulturwissenschaften Professur für Deutsch als Fremdprache ; Redaktion: Dagmar Blei, Manuela Thomas   .  Dresden : Fakultät Sprach-, Literatur- und Kulturwissenschaften, 2002 . 99 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad B10/000
 3. Abschlußprüfung Grundstufe für Jugendliche (AGJ) : Griechenland : Informationen für Lehrer und Prüfer   .  München : Goethe-Institut, 1990 . 58 nečíslovaných stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad B10/000
 4. Aktivizace žáků při vyučování cizím jazykům na materiále německého jazyka / Eduard Beneš   .  Praha :  SPN,  1965 . 65, [4] s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad E20/000
 5. Anders lernen im Fremdsprachenunterricht : Experimente aus der Praxis / herausgegeben von Bernd-Dietrich Müller   .  Berlin ; München ; Wien ; Zürich ; New York : Langenscheidt, 1993 . 192 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  kat. germanistiky FF (mediotéka)00/100
 6. Anglický jazyk pro profesní potřeby učitele : úroveň A Společného evropského rámce pro jazyky / Zuzana Procházková   .  Ústí nad Labem :  Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí n. L.,  2007 . 119 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr11/000
 7. Anglický jazyk pro profesní potřeby učitele : úroveň B Společného evropského rámce pro jazyky / Bohumila Roubalová   .  Ústí nad Labem :  Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí n. L.,  2007 . 171 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr11/000
 8. Angličtina : zlomte své věčné začátečnictví : 100 + 10 rad / David Gruber   .  Praha :  Grada,  2014 . 140 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr20/000
 9. Assessing grammar / James E. Purpura   .  Cambridge ; New York :  Cambridge University Press,  2004 . xii, 305 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  AN - Orlová doc.00/100
 10. Aufgaben, Übungen, Interaktion / Hermann Funk, Christina Kuhn, Dirk Skiba, Dorothea Spaniel-Weise, Rainer E. Wicke unter Mitarbeit von Julia Ricart Brede   .  München : Klett-Langenscheidt, [2014]  ©2014 . 184 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  Metodicko-didaktická knihovna něm. jazyka10/000
  kat. germanistiky FF (mediotéka)00/100