Search results

 1. Grading skiing alphabet as a criterium for selection of the right didactical method of teaching of skiing of younger school age beginners / Petra Fořterová, Petra Pravečková, Petra Hrůšová   .  Journal of outdoor activities.Vol. 13 (2019), no. 1, strana 7-17.
  article
 2. Inovácia záverečných skúšok v doplňujúcom pedagogickom štúdiu / Katarína Krpálková-Krelová   .  Využívání aktivizujících metod ve výuce ekonomických předmětů.s. 41-44.
  article
 3. Metakognitivní projevy u žáků s nadáním v průběhu řešení nestandartních úloh / Dagmar Málková, Darina Jirotková   .  Online Journal of Primary and Preschool Education, Vol 3, No 1 (2019).
  article
 4. Vliv didaktických kompetencí učitele na postoje žáků vůči lidem s postižením = The influence of teacher's competences on pupil's attitudes towards people with disabilities / Ladislav Zilcher, Vlastimil Chytrý, Barbora Lanková   .  Online Journal of Primary and Preschool Education, Vol 3, No 1 (2019).
  article


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.