Search results

  1. Strojírenská technologie = Engineering Technology : Časopis kateder obrábění a montáže a kateder příbuzných České a Slovenské republiky   .  Ústí nad Labem :  Ústí nad Labem :  Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, Katedra technické výchovy,  Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, Ústav techniky a řízení výroby  1996- .  sv.
    Strojírenská technologie


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.