Search results

 1. 50+ aktivně : fakta, inspirace a rady do druhé poloviny života / [Šárka Hastrmanová, Lenka Bečková, Egie Havrdová]   .  [Praha] :  Respekt institut,  2011 . 95 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr30/000
 2. Česká společnost stárne / Ladislav Rabušic   .  Brno :  Masarykova univerzita : Georgetown,  1995 . 192 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad E10/000
 3. Česká společnost stárne / Ladislav Rabušic   .  Brno :  Masarykova univerzita,  1995 . 192 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad D20/000
 4. Demography, active ageing and pensions / [written by Clive Tucker and Commission staff]   .  Luxembourg :  Publications Office of the European Union,  2012 . 81 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  Evrop. dok. středisko10/000
 5. Kvalita života ve stáří : národní program přípravy na stárnutí na období let 2008 až 2012   .  Praha :  Ministerstvo práce a sociálních věcí,  2008 . 55 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr40/000
 6. Národní akční plán podporující pozitivní stárnutí pro období let 2013 až 2017 : aktualizovaná verze k 31.12.2014 = National action plan for positive ageing for the period 2013-2017 : updated version as of 31.12.2014   .  Praha : Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky, Odbor rodinné politiky a politiky stárnutí, Oddělení politiky stárnutí [2015] . 41, 45 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000
 7. Nová mezigenerační solidarita jako odpověď na demografické změny ; Zelená kniha ; Zaměstnanost a sociální věci   .  Lucemburk :  Úřad pro úřední tisky Evropských společenství,  2005 . 29 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr11/000
 8. Population aging : the transformation of societies / Donald T. Rowland   .  Dordrecht : Springer, [2012]  ©2012 . xix, 292 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  PrF - KGEO Kristýna Rybová, Mgr., Ph.D.00/100
 9. Práce, nebo důchod? : senioři, trh práce a aktivní stárnutí / Martina Rašticová, Monika Bédiová a kol.   .  Brno : B&P Publishing, 2018 . 159 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000
 10. Quality of life in old age : national programme of preparation for ageing for 2008-2012   .  Prague :  Ministry of Labour and Social Affairs,  2008 . 58 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad D20/000
  sklad E20/000

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.