Search results

 1. Bohemika v historických knižních fondech Španělska, Portugalska a Mexika 15.–18. století = Materiales bohémicos en los fondos históricos de las bibliotecas españolas, portuguesas y mexicanas siglos XV-XVIII / Oldřich Kašpar   .  Praha :  TOGGA,  2008 . 393 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  kat. historie FF00/200
 2. Bohemika z Městské knihovny v Žitavě ve fondu Státní knihovny ČSR - Universitní knihovny : soupis státního daru Německé demokratické republiky / zpracovaly Emma Urbánková a Bedřiška Wižďálková   .  Praha :  Státní pedagogické nakladatelství,  1971 . 122, [2] s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad B10/000
 3. České bibliofilské tisky 1896-1936 : Památník národního písemnictví / zpracovala Zuzana Domanjová   .  Praha :  Památník národního písemnictví,  1995 . 91 s., xii s. obr. příl.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad D10/000
 4. Český knihtisk mezi pozdní gotikou a renesancí. I, Severinsko-kosořská dynastie 1488-1557 / Petr Voit   .  Praha :  KLP,  2013 . 463 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000
 5. Český knihtisk mezi pozdní gotikou a renesancí. II, Tiskaři pro víru i tiskaři pro obrození národa 1498-1547 / Petr Voit   .  Praha : Academia, 2017 . 933 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  kat. historie FF00/100
  volný výběr10/000
 6. Emblémové knihy Univerzitnej knižnice v Bratislave = Emblem book's in the University Library in Bratislava / Klára Mészárosová   .  Bratislava :  Univerzitná knižnica,  2011 . 303 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000
 7. Katalogizace starých tisků 1501-1800 v Národní knihovně ČR : báze STT 1501-1800 : (stav k roku 2000) / zpracovala Jaroslava Kašparová za spolupráce Dany Mrákotové   .  Praha :  Národní knihovna ČR,  2001 . 291 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad B10/000
  HI - Hrubá doc.00/100
 8. Knihovna arcivévody Ferdinanda II. Tyrolského. Katalog / Ivo Purš, Hedvika Kuchařová (edd.)   .  Praha : Artefactum, 2015 . 722 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  kat. historie FF00/100
  volný výběr10/000
 9. Knihovna arcivévody Ferdinanda II. Tyrolského. Texty / Ivo Purš, Hedvika Kuchařová (edd.)   .  Praha : Artefactum, 2015 . 649 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  kat. historie FF00/100
  volný výběr10/000
 10. Knihtisk a Universita Karlova : k 500. výročí knihtisku v českých zemích   .  Praha : Universita Karlova, 1972 . 211 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad E10/000

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.