Search results

 1. Až na Olymp : rady mladým sportovcům s diabetem 1. typu / Helena Vávrová   .  Praha :  Mladá fronta,  2013 . 54 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000
 2. Diabetes a sport : příručka pro lékaře ošetřující nemocné s diabetem 1. typu / Zdeněk Rušavý, Jan Brož a kolektiv   .  Praha :  Maxdorf,  c2012 . 183 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000
 3. Diabetes a sport : příručka pro lékaře ošetřující nemocné s diabetem 1. typu / Zdeněk Rušavý, Jan Brož a kolektiv   .  Praha : Maxdorf, [2020]  ©2020 . 271 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000
 4. European standards in adapted physical activity / [editors Martin Kudláček, Natalia Morgulec-Adamowicz, Joeri Verellen]   .  Olomouc :  Palacký Univerzity,  2010 . 107 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000
 5. Flow ve sportu : o budování pozitivní motivace ve sportu i v životě / Adam Blažej, Katarína Kostolanská   .  Praha : Grada Publishing, 2020 . 111 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000
 6. Charakteristika a organizace sportu osob se zrakovým postižením v České republice / Václav Trnka   .  Praha :  Karolinum,  2012 . 78 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000
 7. Kinesis, salus, educatio 2009 : sborník vědecké konference s mezinárodní účastí pořádaný Katedrou tělesné výchovy Pedagogické fakulty UJEP v Ústí n. L. a Katedrou pedagogiky, psychologie a didaktiky TV a sportu Fakulty tělesné výchovy a sportu UK v Praze /   .  Ústí nad Labem :  Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem,  2010 . 122 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr20/000
 8. Kinesis, salus, educatio 2011 : sborník vědecké konference s mezinárodní účastí pořádaný Katedrou tělesné výchovy Pedagogické fakulty UJEP v Ústí n. L. / [editoři Dominika Petrů, David Cihlář]   .  Ústí nad Labem :  Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem,  2012 . 135 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr20/000
 9. Kinesis, salus, educatio 2012 : kniha příspěvků odborné konference : pořádaný Katedrou tělesné výchovy a sportu Pedagogické fakulty UJEP v Ústí n. L. dne 19.12.2012 / [editoři Dominika Petrů, David Cihlář]   .  Ústí nad Labem :  Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem,  2013 . 113 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr20/000
 10. Kinesis, salus, educatio 2013 : sborník vědecké konference s mezinárodní účasttí : pořádaný Katedrou tělesné výchovy a sportu Pedagogické fakulty UJEP v Ústí n. L. dne 18.12.2013 / [editoři Martin Škopek, David Cihlář]   .  Ústí nad Labem :  Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem,  2014 . 73 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr20/000

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.