Search results

 1. Instrumentality and values in sport [elektronický zdroj] / Irena Martínková ; reviewed by Sigmund Loland, Ivo Jirásek ; edited by Alena Jirsová.   .  Prague, [Czech Republic] :  Karolinum,  2013 . 1 online zdroj (143 stran)
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  elektronické knihy01/000
  Instrumentality and values in sport
 2. Komparace názorů a postojů české veřejnosti k životosprávě, pohybovým aktivitám a sportu / Petr Jansa a kol.   .  Praha :  Karolinum,  2014 . 1 online zdroj (116 stran)
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  elektronické knihy01/000
  Komparace názorů a postojů české veřejnosti k životosprávě, pohybovým aktivitám a sportu
 3. Odborné setkání a výměna česko-německých zkušeností = Deutsch-tschechischer Fachinformationsaustausch : Cheb, březen 2003 / Eger Ludvík (ed.) ; Fakultní sdružení při Fakultě ekonomické Západočeské univerzity v Plzni   .  Plzeň :  CECHTUMA,  2003 . 1 elektronický optický disk (CD-ROM)
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad A40/200
 4. Pohybové aktivity ve vědě a praxi : konferenční sborník u příležitosti 60. výročí založení Fakulty tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy v Praze : (Praha, 19.-21. června 2013) / Libor Flemr, Jiří Němec, Ondřej Novotný (editoři)   .  Praha : Karolinum, 2014 . 1 online zdroj (527 stran)
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  elektronické knihy01/000
  Pohybové aktivity ve vědě a praxi
 5. Rodiče a sport dětí : rodičovské výchovné styly jako motivační faktor sportování dětí a mládeže / Aleš Sekot   .  Brno : Masarykova univerzita, 2019 . 1 online zdroj (125 stran)
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  elektronické knihy01/000
  Rodiče a sport dětí
 6. Sports biomechanics [elektronický zdroj] : reducing injury risk and improving sports performance / Roger Bartlett and Melanie Bussey   .  London ; New York :  Routledge,  2012 . 1 online zdroj (xxii, 341 s.)
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  elektronické knihy01/000
  book
 7. Sports nutrition / edited by Ronald J. Maughan   .  Chichester :  John Wiley and Sons,  2014  Chichester, West Sussex : Wiley Blackwell, 2014. . 1 online zdroj (xiv, 666 s.)
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  elektronické knihy01/000
  book


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.