Search results

 1. (R)evoluční ekonomie - o systému a lidech / Tomáš Sedláček & David Graeber ; rozhovor s Romanem Chlupatým   .  Praha :  65. pole,  2013 . 135 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr20/000
  (R)evoluční ekonomie - o systému a lidech
 2. Aktéři, systémy, rizika / [vědecký redaktor Jiří Šubrt]   .  Praha :  Karolinum,  2009 . 158 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000
  Aktéři, systémy, rizika
 3. Aktuální otázky globalizace / Zuzana Lehmannová a kol.   .  Praha :  Vysoká škola ekonomická : Oeconomica,  2003 . 407 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad D2037/000
  volný výběr11/000
  Aktuální otázky globalizace
 4. Aktuální problémy společnosti z pohledu sociologie / Radomír Havlík   .  Praha : Univerzita Jana Amose Komenského Praha, 2016 . 176 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000
  Aktuální problémy společnosti z pohledu sociologie
 5. Anatomie melancholie / Robert Burton ; z anglického originálu vybral a přeložil Miroslav Petříček ; [úvodní verše přeložil Martin Pokorný ; doslov Karel Thein]   .  Praha :  Prostor,  2006 . 329 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000
  Anatomie melancholie
 6. Angličané : zábavný průvodce národní povahou / autoři: Antony Miall, David Milsted ; překlad: Pavel Sláma   .  V Brně : Lingea, [2019]  ©2019 . 96 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr01/000
  Angličané
 7. Bad acts and guilty minds : conundrums of the criminal law / Leo Katz   .  Chicago :  University of Chicago Press,  1987 . xii, 343 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000
  Bad acts and guilty minds
 8. Barokní Valdštejnové v Čechách : 1640-1740 / Jiří Hrbek   .  Praha :  NLN, Nakladatelství Lidové noviny : Univerzita Karlova, Filozofická fakulta,  2013 . 860 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  kat. historie FF00/100
  Barokní Valdštejnové v Čechách
 9. Bezectní lidé : o katech, děvkách a mlynářích : nepočestnost a sociální izolace v raném novověku / Richard van Dülmen ; [z německého originálu ... přeložil Josef Boček]   .  Praha :  Dokořán,  2003 . 107 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  kat. historie FF00/100
  volný výběr10/000
  Bezectní lidé
 10. Blackwellova encyklopedie politického myšlení / editor David Miller ; dále spolupracovali Janet Colemanová, William Connolly, Alan Ryan ; [přeložili Jana Kuchtová, Ivo Lukáš, Jana Ogrocká]   .  Brno :  Barrister & Principal,  2000 . xiii, 581 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad D10/000
  kat. politologie a filozofie FF00/100
  Blackwellova encyklopedie politického myšlení