Search results

  1. Podoby outsiderstva v umeleckej literatúre [elektronický zdroj] : zborník z medzinárodnej literárnovednej konferencie usporiadanej Katedrou slovenského jazyka a literárnej vedy Fakulty humanitných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici v spolupráci s Ústavem bohemistiky a knihovnictví Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity v Opavě / Zuzana Bariaková (ed.), Martina Kubealaková (ed.)   .  Banská Bystrica :  Univerzita Mateja Bela,  2008 . 1 CD-ROM
    Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
    sklad A10/000


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.