Search results

 1. Analýza poradenských služeb pro dospělé s SPU v regionu Ústeckého a Libereckého kraje / Nicol Reichlová   .  2023 . 86 listů, 3 nečíslované listy příloh
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 2. Analýza postojů učitelů matematiky k výuce žáků se specifickými poruchami učení / Simona Coubalová   .  2023 . 71 listů
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 3. Analýza postupů a metod při překonávání dysgrafických obtíží ve školní praxi / Michaela Lálová   .  2019 . 83 listů
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 4. Autorská didaktická pomůcka pro žáky se specifickými poruchami učení / Petra Houšková   .  2016 . 65 listů
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 5. Cvičení s balančními míči pro děti mladšího školního věku se specifickými vývojovými poruchami učení a chování [rukopis] / Kateřina Basáková   .  2009 . 75 l., [13] l. příl.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 6. Čtení s porozuměním u žáků s dyslexií ve srovnání s žáky intaktními ve 2. až 5. ročníku ZŠ / Monika Sattlerová   .  2016 . 120 listů
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 7. Deficity dílčích funkcí u dětí předškolního věku / Nikola Krutská   .  2020 . 99 listů
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 8. Deficity dílčích funkcí u dětí předškolního věku / Denisa Rekasová   .  2020 . 71 listů
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 9. Developing reading and writing skills of pupils with specific learning difficulties / [rukopis] Šárka Dvořáková   .  2004 . 92 l.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 10. Diagnostika školní zralosti z pohledu pedagogů mateřských a základních škol, speciálních pedagogů / Barbora Josefína Duchoňová   .  2020 . 54 listů
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.