Search results

  1. Otázky defektologie : časopis pro teorii a praxi na školách a v zařízeních pro mládež vyžadující zvláštní péči   .  Praha :  Ministerstvo školství ČSR,  1959-1988
    journal
  2. Speciální pedagogika : Časopis pro teorii a praxi speciální pedagogiky   .  Praha :  Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy,  1990- . ^^^sv.
    Speciální pedagogika
  3. Teorie a praxe speciální pedagogiky : časopis pro pracovníky na školách a zařízeních pro mládež vyžadující zvláštní péči   .  Praha :  Státní pedagogické nakladatelství,  1988-1990 . 2 sv.
    journal


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.