Search results

 1. 260 cvičení pro děti raného věku : soubor cvičení pro děti s nerovnoměrným vývojem a děti handicapované / Walter Strassmeier ; [z německého originálu ... přeložil Petr Kuba]   .  Praha :  Portál,  2000 . 291 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad B40/000
 2. 260 cvičení pro děti raného věku : soubor cvičení pro děti s nerovnoměrným vývojem a děti handicapované / Walter Strassmeier   .  Praha :  Portál,  1996 . 291 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad F120/000
 3. A co já s tím? : integrace, nebo desegregace? : speciálně pedagogické úvahy a odborné postřehy asistenta pedagoga / Jana Bradley   .  Prostějov : Computer Media, 2016 . 169 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000
 4. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Facultas paedagogica. Paedagogica specialis IV. Speciální pedagogika 6   .  Praha :  Státní pedagogické nakladatelství,  1990 . 257 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad B10/000
 5. ADD/ADHD v kontextu poruch chování / Zdeňka Michalová   .  Liberec :  Technická univerzita v Liberci,  2011 . 120 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr01/000
  ADD/ADHD v kontextu poruch chování
 6. ADHD a ADD v dospívání : dozrávání a překonávání krizí / Uta Reimann-Höhn ; z německého originálu AD(H)S in der Pubertät: Jugendliche stärken und Krisen meistern přeložila Alena Bezděková   .  Praha : Portál, 2018 . 157 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000
 7. Agresivní dítě? : systemické řešení problémového chování / Anton Hergenhan ; z německého originálu Aggressive Kinder? Systemisch heilpädagogische Lösungen přeložila Michaela Škultéty   .  Praha : Portál, 2017 . 119 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000
 8. Alternativní a augmentativní komunikace 1 / Petra Bendová   .  Olomouc :  Univerzita Palackého v Olomouci,  2013 . 103 s.
  Alternativní a augmentativní komunikace 1
 9. Alternativní a augmentativní komunikace 2 / Petra Bendová, Veronika Růžičková   .  Olomouc :  Univerzita Palackého v Olomouci,  2013 . 147 s.
  Alternativní a augmentativní komunikace 2
 10. Alternativní a augmentativní komunikace : učební text / Zora Janovcová   .  Brno :  Masarykova univerzita,  2010 . 52 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.