Search results

 1. Agrese tolerance a intolerance / Jaromír Janata   .  Praha :  Grada,  1999 . 220 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad B10/000
  sklad D10/000
  kat. politologie a filozofie FF00/100
 2. Biosocial interactions in modernisation / Robert Cliquet   .  [Brno] :  Masaryk University Press,  2010 . xxxii, 693 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad B10/000
 3. Člověk - bytost v sázce : přírodopis lidské pošetilosti / Irenäus Eibl-Eibesfeldt ; z němčiny přeložil Marco Stella   .  Praha :  Academia,  2005 . 234 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr01/000
  Člověk - bytost v sázce
 4. Darwin, Wilson, Portmann, Lorenz - obraz člověka v dílech biologů / Stanislav Komárek   .  Praha : Academia, 2021 . 193 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000
 5. Hmyzí rodiny a státy / Jan Žďárek   .  Praha :  Academia,  2013 . 582 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  BI - Jozífková dr.00/100
 6. Lidská zoo : o městském živočišném druhu / Desmond Morris ; z anglického originálu The human zoo ... přeložil Karel Makovský   .  V Brně : Jota, 2018 . 286 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000
 7. Non-humans in social science: animals, spaces, things / Petr Gibas, Karolína Pauknerová, Marco Stella et al.   .  Červený Kostelec :  Pavel Mervart,  2011 . 314 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  PF - Nitsche Mgr.00/100
  volný výběr10/000
 8. O lidské přirozenosti : máme svobodnou vůli, nebo je naše chování řízeno genetickým kódem? / Edward O. Wilson ; z angl. přel. Eduard Bakalář a Zdeněk Urban ; obálka a graf. úprava Michal Houba   .  Praha :  Lidové noviny,  1993 . 247 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad D30/000
  sklad E20/000
 9. Původ ctnosti : o evolučních základech a zákonitostech nesobeckého jednání člověka / Matt Ridley ; [z anglického originálu ... přeložil Martin Konvička]   .  Praha :  Portál,  2010 . 295 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000
 10. Takzvané zlo / Konrad Lorenz ; [z německého originálu ... přeložila Alena Veselovská]   .  Praha :  Academia,  2003 . 234 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  kat. politologie a filozofie FF00/100
  volný výběr01/000

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.