Search results

 1. Mapovanie historických medzníkov vo vývoji sociálnej politiky a sociálnej práce / Lenka Haburajová Ilavská, Daniela Baková   .  Praha : Hnutí R, 2012 . 1 CD-ROM (197 stran)
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad A10/000
 2. Moving in Europe [elektronický zdroj] : your social security rights   .  [Brussels] :  European Communities,  2008 . 1 elektronický optický disk (CD-ROM)
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  Evrop. dok. středisko10/000
 3. Sociální a pracovní rehabilitace / Petra Sládková   .  Praha : Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2021 . 1 online zdroj (101 stran)
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr01/000
  computer file
 4. Sociální správa : úvod do teorie a praxe / Igor Tomeš a kol.   .  Praha :  Portál,  2009 . 299 s.
  book
 5. Ukazatele sociálního a hospodářského vývoje ČR 4. čtvrtletí 2012 = Indicators of social and economic development of the Czech Republic 4th quarter 2012 / zpracoval Odbor informačních služeb   .  Praha :  Český statistický úřad,  2013 . CD ROM
  book
 6. Ukazatele sociálního a hospodářského vývoje ČR od roku 1990 do konce 4. čtvrtletí 2011 = Indicators of social and economic development of the Czech Republic 1990 - 4th quarter 2011 / zpracoval Odbor informačních služeb   .  Praha :  Český statistický úřad,  2011 . CD ROM
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad A10/000