Search results

 1. Mapovanie historických medzníkov vo vývoji sociálnej politiky a sociálnej práce / Lenka Haburajová Ilavská, Daniela Baková   .  Praha : Hnutí R, 2012 . 1 CD-ROM (197 stran)
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad A10/000
 2. Řízení sociálních procesů v České republice / Kateřina Šámalová, Igor Tomeš (editoři) a kolektiv autorů   .  Praha : Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2018 . 147 stran
  Řízení sociálních procesů v České republice
 3. Úvod do teorie a metodologie sociální politiky / Igor Tomeš   .  Praha :  Portál,  2010 . 439 s.
  Úvod do teorie a metodologie sociální politiky