Search results

 1. Hospodářský a sociální vývoj České republiky ve světle statistiky (1989-1995) : příloha Acta oeconomica Pragensia : vědecký sborník Vysoké školy ekonomické v Praze / Václav Průcha   .  Roč. 5, č. 3 (1997), s. 251-299.Acta oeconomica Pragensia.
  article
 2. Malé a stredné podniky : faktor sociálnych zmien vo vybranom regióne / Jozef Daňko   .  Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa (Katovice, Polsko.Vliv malých a středních podniků na sociálně-ekonomické prostředí regionu.s. 26-28.
  article
 3. Příspěvek k problematice nezaměstnanosti v pánevních oblastech Ústeckého kraje na příkladu okresu Most = The article about unemployment's rate in the mining regions of "Ústecký kraj" on the example of Most district / Ludmila Holadová, Jaroslava Vráblíková   .  Studia oecologica.Roč. 1, č. 2 (2007), s. 124-130.
  article
 4. Sociální politika - souhrnný pohled / Jana Žižková   .  Roč. 5, č. 3 (1997), s. 162-166.Acta oeconomica Pragensia.
  article


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.