Search results

 1. "Aby vyprávěli svým dětem" : paměť židovské obce v raně novověké Praze / Rachel L. Greenblattová ; z anglického originálu To tell their children: Jewish communal memory in early modern Prague ... přeložil Pavel Sládek   .  Praha : Academia, 2016 . 319 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  kat. historie FF00/100
 2. Aktivní hranice v Evropě : identita a kolektivní paměť v přeshraničním prostoru / Karel B. Müller (editor), Luděk Fráně, Kamil Fleissner, Daniel Kný   .  Praha : Univerzita Karlova, Filozofická fakulta : Filosofia, nakladatelství Filosofického ústavu Akademie věd ČR, 2021 . 171 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000
 3. Angažované dějepisectví : stranická historiografie mezi stalinismem a reformním komunismem (1950-1970) / Vítězslav Sommer   .  V Praze :  NLN, Nakladatelství Lidové noviny : Filozofická fakulta Univerzity Karlovy,  2011 . 508 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  kat. historie FF00/100
  volný výběr10/000
 4. Biblické příběhy v proměnách času : příspěvek k duchovní psychoterapii / Jan Czech   .  Praha :  Portál,  2006 . 181 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  kat. bohemistiky PF00/100
  volný výběr10/000
 5. Bůh ví, proč : studie pamětí a režimů moci v křesťanských církvích v severních Čechách / Barbora Spalová   .  Brno :  Centrum pro studium demokracie a kultury,  2012 . 417 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  kat. historie FF00/100
 6. Cestami Mnémosyné : paměť a identita v moderních českých dějinách / Antonín K.K. Kudláč (ed.)   .  Pardubice : Univerzita Pardubice, 2021 . 211 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000
 7. Continuity and discontinuities of religious memory in the Czech Republic / Jan Váně, Dušan Lužný, František Kalvas, Martina Štípková, Veronika Hásová   .  Brno : Barrister & Principal, 2018 . 254 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  FÚ - Minárik Ph.D.00/100
 8. Česká paměť : národ, dějiny a místa paměti / Radka Šustrová, Luba Hédlová (eds.)   .  Praha : Lidice :  Academia ; Památník Lidice,  2014 . 457 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000
 9. České probuzení z amerického snu : proč a jak se v České republice zabývat Spojenými státy / Kryštof Kozák   .  Praha : Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2019 . 241 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000
 10. Český management v evropské kultuře : hledání východisek z krize současné společnosti na základě historicko-teologické analýzy / Ivan Hálek   .  Brno :  Tribun EU,  2014 . 230 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.