Search results

  1. Faktory regionální edentifikace ve starých průmyslových regionech / Petr Balek   .  Sociální potenciál - důvěra a odpovědnost.s. 59-69.
    article