Search results

 1. Anthropologies of class : power, practice and inequality / edited by James G. Carrier and Don Kalb   .  Cambridge : Cambridge University Press, 2015 . xiii, 232 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000
 2. An anthropology of architecture / Victor Buchli   .  London :  Bloomsbury,  2013 . x, 212 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000
 3. Antropologické sympozium V. : sborník příspěvků z "V. antropologického sympozia", Plzeň, 30. června a 1. července 2006Plzeň ... / editoři Ivo T. Budil a Tereza Zítková   .  Ústí nad Labem :  Nakladatelství a vydavatelství Vlasty Králové,  2007 . 209 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad D10/000
  kat. historie FF00/100
 4. Antropologie a Melanésie : z doby kamenné do kyberprostoru / Martin Soukup   .  V Praze :  Karolinum,  2013 . 630 s., [32] s. obr. příl.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000
 5. Antropologie multikulturních společností : rozumět identitě / Thomas Hylland Eriksen ; přeložili Tereza Kuldová (z norštiny) a Marek Jakoubek (z angličtiny)   .  Praha :  Triton,  2007 . 268 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  PR - Čepičková dr.00/100
  kat. bohemistiky PF00/100
  kat. historie FF00/100
  kat. výtvarné kultury PF00/100
  volný výběr51/000
 6. Antropologie občanské společnosti : analýzy a interpretace s přihlédnutím k výsledkům vědecko-výzkumného a pedagogického zaměření Katedry oboru Občanský sektor FHS UK v Praze / Marie Dohnalová   .  Brno :  Nadace Universitas Masarykiana : Akademické nakladatelství CERM : Nauma,  2004 . 164 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000
 7. Antropologie příbuzenství : příbuzenství, manželství a rodina v kulturněantropologické perspektivě / Jaroslav Skupnik   .  Praha :  Sociologické nakladatelství (SLON),  2010 . 402 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  kat. historie FF00/100
  volný výběr10/000
 8. Antropologie : teorie člověka a kultury / Václav Soukup   .  Praha :  Portál,  2011 . 741 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  BI - Jozífková dr.00/100
  volný výběr21/000
 9. Antropologie : teorie, koncepty, osobnosti / Martin Soukup   .  Červený Kostelec : Pavel Mervart, 2018 . 773 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  kat. historie FF00/100
  volný výběr10/000
 10. Antropologie turismu / Barbora Půtová   .  Praha : Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2019 . 217 stran, 24 nečíslovaných stran obrazových příloh
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000