Search results

 1. Alternativy řešení situací rodin v péči OSPOD / Blanka Zahálková   .  2022 . 51 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 2. Analýza copingových strategií u dětí umístěných v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc / Veronika Dudová   .  2021 . 111 listů
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 3. Analýza metod práce sociálních pracovníků při procesu odebrání dítěte z rodiny / Lucie Čapková   .  2020 . 115 listů
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 4. Analýza postupů pracovníků orgánu sociálně právní ochrany dětí při sanaci rodiny / Nikola Farová   .  2016 . 67 listů
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 5. Analýza postupů při sanaci rodiny ze strany orgánu sociálně právní ochrany dětí / Nikola Zavázalová   .  2018 . 95 listů
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 6. Analýza příčin sociálně patologických jevů u dětí a mládeže / Luděk Zörner   .  2016 . 78 listů
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 7. Analýza příčin umisťování dětí do dětského domova [rukopis] / Hana Fojtíková   .  2013 . 53 l.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 8. Analýza příčin umisťování dětí do ústavní výchovy / Klára Rothová   .  2017 . 67 listů
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 9. Analýza sociálních dovedností u pracovníků sociálně právní ochrany dětí / Tereza Ulrychová   .  2021 . 88 listů
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 10. Analýza ústavní sociální péče v ČR a na SK [rukopis] = Analyse of constitutional social-service work in the Czech Republic and in Slovakia / Lucie Fridrichová   .  2008 . 41 l., 20 l. příl.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.