Search results

 1. Acta sociopathologica. II / editor: Stanislava Hoferková   .  Hradec Králové : Gaudeamus, 2015 . 188 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000
 2. Data o dětech : sociálně-právní ochrana dětí v České republice v datech / Terezie Pemová, Radek Ptáček   .  Praha : Grada, 2022 . 469 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000
 3. Dítě mezi otcem a matkou / Daniela Kovářová, Václav Mertin, Petra Hermanová   .  Praha : EEZY, 2022 . 211 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000
 4. Dítě traumatizované v blízkých vztazích : manuál pro profesionály a rodiny / Oldřich Matoušek (ed.)   .  Praha : Portál, 2017 . 207 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr00/010
 5. Dobrý pěstoun : náhradní rodinná péče v ČR / kolektiv autorů   .  Tábor : Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR, 2018 . 266 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr00/010
 6. Kriminalita páchaná na mládeži : aktuální jevy a nová právní úprava v České republice / Jakub Chromý   .  Praha :  Linde,  2010 . 239 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000
 7. Most do bezpečí, aneb, pěstounská péče na přechodnou dobu zblízka / Helena Vilémová, Anna Balášová, Helena Jurásková   .  Kelč : Vlaštovky, 2022 . 189 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr20/000
 8. Náhradní péče o dítě / Lucie Trnková   .  Praha : Wolters Kluwer, 2018 . xiv, 151 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000
 9. O ochraně mládeže před škodlivými vlivy / Josef Kurfürst   .  V Praze : Státní pedagogické nakladatelství, 1959 . 155 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad E10/000
 10. Právní ochrana dětí v období prvních kodifikací / Pavla Slavíčková   .  Praha :  NLN, Nakladatelství Lidové noviny,  c2012 . 338 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  kat. historie FF01/000
  Právní ochrana dětí v období prvních kodifikací

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.