Search results

  1. Československý terminologický časopis : orgán Československej ústrednej terminologickej komisie pri Prezídiu ČSAV   .  Bratislava :  Vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied,  1962-1966 . 5 sv.
    journal
  2. Slovenská reč : časopis pre otázky jazykovej kultúry   .  Turčianský Sv. Martin :  Matica slovenská,  1932- . ^^^sv.
    journal


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.