Search results

 1. Actuarial mathematics for life contingent risks / David C. M. Dickson, Mary R. Hardy, Howard R. Waters   .  Cambridge :  Cambridge University Press,  2009 . xvii, 493 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000
 2. Dynamika sociálno-ekonomických procesov : simulovanie dynamiky v sociálno-ekonomických systémoch / Ignác Prno   .  Bratislava :  Veda,  2012 . 306 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000
 3. Economic and financial modeling with mathematica / Editor Hal R. Varian   .  New York :  Springer,  c1993 . xxii, 458 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad D10/000
 4. Erste Schritte mit Mathematica / Werner Burkhardt   .  Berlin :  Springer,  1993 . 123 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad D10/000
 5. Finanční modely / Zdeněk Zmeškal a kolektiv   .  Praha :  Ekopress,  2004 . 236 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad D20/000
 6. Chemické procesní inženýrství a simulační metody I : teoretické podklady / Tomáš Vaněk, Martin Kohout, Pavlína Basařová   .  Praha : Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, 2021 . 249 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000
 7. Moderní matematické disciplíny v územním plánování / Zpracoval kolektiv autorů, vedený Evou Sovjákovou   .  Praha : Ministerstvo výstavby a stavebnictví ČSR, Terplan, 1989 . 80 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad D10/000
 8. Prostorové simulační modelování dopravní dostupnosti / Jiří Horák, Jaroslav Burian a kol.   .  Praha : Česká geografická společnost, 2019 . 360 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  P_PDOLEJŠ00/100
  volný výběr10/000
 9. Simulace podnikových procesů / Martin Dlouhý ... [et al.]   .  Brno :  Computer Press,  c2007 . 201 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000
 10. Simulační modely / Roman Hušek, Josef Lauber   .  Praha : Bratislava :  SNTL ; Alfa,  1987 . 349 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad D10/000

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.