Search results

 1. Dynamická simulace vývoje pH v blízkosti katodicky chráněného povrchu kovové konstrukce uložené v půdě / Karel Bouzek ... [et al.]   .  Aprochem 2009 Aprochem 2009.s. 2219-2226.
  article
 2. Ekonomické aspekty ekologického zpracování autovraků z pohledu využití druhotných surovin = Economic aspects of ecological processing of car wrecks from point of secondary raw materials use view / Jan Čapek, Milan Graja, Roman Graja   .  Studia oecologica.Roč. 4, č. 1 (2010), s. 75-84.
  article
 3. Možnosti laboratorní simulace anaerobních rozkladných procesů / Miroslav Minařík ... [et. al.]   .  Sanační technologie.Sanační technologie XI.s. 114.
  article
 4. Optimization of the structural parameters of fisheye contact pairs by RSM / Maohua Xiao, Jun Guo, Xinhua Lu, Liping Shi, Jing Zhang, Hong Lin   .  Manufacturing Technology.Vol. 19, no. 3, strana 531-536.
  Optimization of the structural parameters of fisheye contact pairs by RSM


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.