Search results

  1. Doprava a znečištění ovzduší v Moravskoslezském kraji : kvantifikace a příklady možných opatření / Jiří Jedlička ... [et al.]   .  Ochrana ovzduší ve státní správě VI.s. 126-131.
    article
  2. The role of modelling of road unevennesses in vehicle dynamics / Stefan Segla, Jan Kampo   .  Manufacturing Technology.Vol. 18, no. 1, strana 124-129.
    article
  3. Studium vlivu plynulosti dopravy na emise suspendovaných částic a oxidu uhličitého : závěry / Vladislav Bízek ... [et al.]   .  Ochrana ovzduší ve státní správě VI.s. 91-94.
    article


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.