Search results

 1. Antropogénne sedimenty lokality Zemianské Kostolany / Ľubomír Jurkovič ... [et al.]   .  Sanační technologie XIV.s. 155-156.
  article
 2. Biostratigrafie spodnokřídových sedimentů slezské jednotky na základě studia vápnitých nanofosilií (flyšové pásmo Západních Karpat, Česká republika) = Biostratigraphy of the Lower Cretaceous sediments based on the study of calcareous nannofossils (Outer Flysch, Western Carpathians, Czech Republic) / Lilian Švábenická   .  Zprávy o geologických výzkumech v roce 2007.s. 63-72.
  article
 3. Deset let sledování kvality vody a sedimentu pražského Botiče / Lucie Večeřová ... [et al.]   .  Vodárenská biologie 2011.s. 35-40.
  article
 4. Ekotoxicita, genotoxicita a bioremediácia sedimentov kontaminovaných polychlórovanými bifenylmi (PCB) / Katarína Dercová ... [et al.]   .  Sanační technologie XII Sanační technologie.s. 177-182.
  article
 5. EU projekt SEDBARCAH - procesy probíhající v sedimentech při infiltraci znečištění CLU do povrchové vody / Petr Kozubek, Jan Kuklík   .  Sanační technologie.Sanační technologie IX.s. 66-71.
  article
 6. Fauna bohdaleckého souvrství z dočasného odkryvu v Praze 4 = Fauna of the Bohdalec Formation from the temporary outcrop in the southern part of Prague / Pavel Röhlich, Petr Budil, Marika Steinová   .  Zprávy o geologických výzkumech v roce 2007.s. 132-133.
  article
 7. Formy zvětrávání skalního podloží v Průčelské rokli a Čertově jizbě v Českém středohoří = Weathering forms of solid bedrock in the Průčelská rokle and Čertova jizba in the České středohoří Mts. volcanic range / Pavel Raška, Vladimír Cajz   .  Zprávy o geologických výzkumech v roce 2007.s. 109-112.
  article
 8. Historické a současné znečištění sedimentů Panenského potoka Zn a Pb a jeho vliv na znečištění sedimentů řeky Ploučnice = Historical and current contamination of sediments of the Panenský creek by Zn and Pb and its influence to pollution of sediments of the Ploučnice river / Štěpánka Tůmová, Tomáš Matys Grygar, Jitka Elznicová, Diana Hrubešová   .  Studia oecologica.Ročník 12 (2018), číslo 1, strana 3-24.
  article
 9. Charakterizácia dnových sedimentov kontaminovaných polychlórovanými bifenylmi (PCB) / Katarína Dercová ... [et al.]   .  Sanační technologie XIII.s. 163-165.
  article
 10. Ilmenity z reliktu terciérních sedimentů, tzv. Hlavačovských štěrků, mezi Rakovníkem a Velkou Černocí = Ilmenites from the Tertiary deposits relict between Rakovník and Velká Černoc (called Hlavačov gravels) / Marcela Stárková ... [et al.]   .  Zprávy o geologických výzkumech v roce 2007.s. 193-196.
  article

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.